200 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava

Kategoriler

İPTAL VE İADE ŞARTLARI

Kalbimin İzi sitesi, alıcıya 'ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz."

Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Tüketici tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları veı bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, Tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Kalbimin İzi sitesine  bildirimde bulunulması şarttır. (Bu bildirim mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile Kalbimin İzi sitesinin  belirtilen iletişim adresine yapılabilir.) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya müşteriye  teslim edilen ürünün Kalbimin İzi sitesine geri gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Kalbimin İzi sitesine teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli müşteri tarafından karşılanır.

MüşteriI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün’le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde altta yer alan iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün'ün Kalbimin İzi sitesine bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli müşteriye iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Kalbimin İzi sitesi kredi kartına iade sureti ile yapılır (Genel Hükümler 8. maddenin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir).

Cayma hakkı   kullanılabilen ürünlerde,  yine mevzuat  uyarınca, malda  mutat  kullanım dışında  kullanımdan  ötürü  meydana  gelen  değişiklik  ve  bozulmalar  ya da  genel   olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici'nin değerdeki bu  azalmayı,  iade  imkânsızlığı  var  ise malın değerini  (yukarıdaki satış  fiyatını)  Kalbimin İzi sitesine tazmin etmesi gerekir.

 

Ödeme